video
Mağara adamı Yor (Reb Brown) çorak bir arazide seyahat ederken insanları bir...
video
Atouk, güçlü adam Tonda tarafından yönetilen daha büyük bir topluluğun parçası olan küçük bir...
video
Uzak bir dağ kabilesinde, genç avcı D’Leh (Steven Strait) kalbinin kraliçesini bulmuştur: Güzel Evolet...
video
80000 yıl önce bir grup ilk insanın ateş bulmak için yola çıkmasını anlatan bir...
video
Sanna kurban edilmekten kaçar ve Tara ile tanışır. Birlikte, Güneş Tanrısı'na tapan ve Mezozoik dönemden...
video
Tarih öncesi zamanlarda bir mağara kabilesinin lideri ölür, iki kardeş kabile liderliği için ve...
video
Tarih öncesi insan Tumak (John Richardson) vahşi kabilesinden sürülür ve daha nazik bir sahil...
video
Tanrı, Adem'i ve Havva'yı Cennet Bahçesi'nden attı. Çünkü Havva konuşan şeytan donunda bir yılanın ona...