İç Savaş'ın sonlarına doğru, bir Konfederasyon binbaşısı (Giuliano Gemma) kendi kalesindeki külçe altını...
video
Özel bir askeri birlik olan Deri Boyunlular, köy sakinlerine kendilerini düşmana karşı nasıl...
video
1942'de İngiliz Kraliyet Donanması'nda görev yapan Amerikalı bir komutan, Malta adasını...
video
18. yüzyılda Prens De Beaulieu'nun ordusu Marechal D'Allenberg kalesini kuşatırken, genç bir prenses...
video
Askerler 1968 Tet Taarruzu'na cesurca karşı koyarken, sadist bir denizci önemli bir karakolun...
video
Laponya'nın vahşi doğasında altın bulan eski bir asker, ganimeti şehre götürmeye çalıştığında, acımasız...
video
1864'te, Meksika'dan ABD'ye sık sık Apaçi baskınları nedeniyle, Bir Birlik subayı, Birlik birlikleri,...
video
Bir ABD Hava Kuvvetleri albayı, II. Dünya Savaşı sırasında Müttefikleri Almanya'ya gündüz yapılacak...
video
İkinci Dünya Savaşı'nda profesyonel askerlerden oluşan bir ekip, Orta Doğu'da Dördüncü Reich'ın...
video
2. Dünya Savaşı sırasında Amerikalı General Worden (Ernest Borgnine), Binbaşı Wright'a (Telly...