Sanna kurban edilmekten kaçar ve Tara ile tanışır. Birlikte, Güneş Tanrısı’na tapan ve Mezozoik dönemden gelen yaratıkların tehlikelerinden kurtulan bir sahil kabilesinin yanına sığınırlar.

When Dinosaurs Ruled the Earth | March 17, 1971 (United States) 5.1

Photos


See all photos >>