Yeni Dünya’da, yeni bir İspanyol vali Nueva Aragón eyaletini yolsuz Albay Huerta‘nın demir yumruğu altında bulur ve maskeli bir intikamcı kisvesi altında adaleti yerine getirmek için söz verir.

Zorro | June 1976 (United States) 6.4

Photos


See all photos >>