Gelecekte insanlar, bir bilgisayar virüsü tarafından katile dönüşen bir robotla bir TV istasyonunda kapana kısılır.

Crash and Burn | September 1990 (United States) Summary:
Countries: United StatesLanguages: English