Cesur ve genç Silahşör D’Artagnan (Justin Chambers), katıldığı silahşörler takımı ile birlikte bir yandan 17. Yüzyıl Paris‘inde, Fransa‘nın içinde bulunduğu kaos ortamına son vermek için mücadele ederken bir yandan da 14 yıl önce katledilen ailesinin intikamını almak istemektedir.

The Musketeer | September 7, 2001 (United States) 4.7

Photos


See all photos >>