Victoria gölünde meydana gelen volkanik patlamalar sonucu göle karışan yüzlerce prehistorik canavar pirana çevredeki canlıları yemek için saldırıya geçer.

Piranha 3D | August 20, 2010 (United States) 5.5

Photos


See all photos >>