Bir rodeo festivaline giden Lucy ve iki rodeocu Nick ve Bronco‘nun arabası bozulur ve onları küçük bir kasabada mahsur bırakır. Kasabada vampirlerin olduğundan habersizdirler.

The Wicked | October 16, 1991 (United States) 4.4