İmhotep (Boris Karloff) isimli bir Antik Mısır rahibi, arkeolojik bir kazıda mumyanın bulunması sırasında arkeologlardan birinin antik canlandırma tılsımını yüksek sesle okuması sonucunda yeniden canlanır.

The Mummy | December 22, 1932 (United States) 7

Photos


See all photos >>