Barabbas Hikayeye göre, Hz.İsa‘nın çarmıha gerileceği gün bir bayram günü olduğu için, gelenekler gereği, vali halka sorar ”kimi serbest bırakmamı istersiniz?” Halk, o günler en az İsa kadar popüler olan Barabbas’ın ismini İsa’nın kinden daha çok bağırır ve Barabbas kurtulur, İsa çarmıha gerilir.

Barabbas | October 10, 1962 (United States) 6.9

Photos


See all photos >>