Navarre ile Isabau, Isabau’ya umutsuzca bir aşk ile bağlanan baş rahibin ‘karanlık güçlerle’ anlaşarak okuduğu bir lanet ile bağlanmış durumda: Navarre geceleri kurda dönüşürken, Isabau gündüzleri bir şahine dönüşüyor. Navarre lanetin kalkması için başrahibi öldürmek gerektiğini düşünür. Ve bu amacında yardımcı olabilecek olan ‘FareGaston‘u hapisten kaçtığı için kovalayan askerlerden kurtarır.

Ladyhawke | April 12, 1985 (United States) 6.9

Photos


See all photos >>