video
Hoşnutsuz bir telefon şirketi çalışanı, telefona cevap verenlerin öldürülebileceği bir cihaz geliştirir ve...
video
Hazine avcısı Allan Quatermain (Richard Chamberlain), düşman kabileler ve rakip bir Alman kaşif...
video
Genç bir kılıç ustası Paris'e gelir ve üç silahşör arkadaşıyla birlikte kötü...
video
Bir kaşif Allan Quatermain (Richard Chamberlain), arkeolog kız arkadaşı (Sharon Stone) ve bir Zulu...
video
D’Artagnan ve diğer Silahşörlerin hizmet ettiği büyük kral XIII. Louis ölmüş, yerine kibirli ve...
video
Feodal zamanların Japonya'sında gemisi battığı için mahsur kalan İngiliz denizci Blackthorne'un maceraları ... Anjinsan...
video
Edmond Dantes, hayatını suya adamış olan bir denizcidir. Çok güzel bir kız olan Mercedes...